anna@golebiowska.pl

Anna Gołębiowska : portfolio

projektowanie graficzne

Mindfulness Warszawa

{ ilustracje, projekt graficzny i przygotowanie pdf broszury }

projektowanie graficzne

Mindfulness Warszawa

{ projekt graficzny i przygotowanie pdf broszury }

projektowanie graficzne

„Zielone projekty” we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2019

{ projekt graficzny, przygotowanie do druku plakatu , projekty logo }

projektowanie graficzne

„Zielone projekty” we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2019

{ projekt graficzny serii grafik internetowych }

projektowanie graficzne

Stowaryszenie Ochrony Drzew miastoDrzew

{ projekt graficzny, przygotowanie do druku plakatu, projekt logo }

projektowanie graficzne

Stowaryszenie Ochrony Drzew miastoDrzew we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim 2017

{ projekt graficzny serii grafik internetowych, projekt logo }

projektowanie graficzne

Wydawnictwo Manendra

{ projekt graficzny i przygotowanie do druku okładki książki }

projektowanie graficzne

Wydawnictwo Manendra

{ projekt graficzny okładki książki }

projektowanie graficzne

Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

{ projekt graficzny i przygotowanie do druku broszury }

projektowanie graficzne

Baby Art Walk organizowany przez Fundację Art Transparent

{ projekt graficzny i przygotowanie do druku ulotki, projekt grafiki na Facebook }

projektowanie graficzne

Bergson

{ projekt graficzny reklamy prasowej }

projektowanie graficzne

PCC Polska

{ oprawa graficzna folderu, ulotki, plakatów, rollup'ów, certyfikatu, bannerów internetowych }

projektowanie graficzne

Pcc Polska

{ projekt graficzny nadruku na kubek reklamowy }

projektowanie graficzne